Nowa Poradnia: LEKARZ RODZINNY POZ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

jest dostepna w naszej placówce i można ją wypełnić na miejscu, bądź pobrać  w zakładce DO POBRANIA i dostarczyć nam  już wypełnioną.

Proszę pamiętać, że w momencie zgłoszenia się do lekarza zobowiązani są Państwo do okazania dokumentu potwierdzajacego tożsamość ( dokument ze zdjęciem ).