Poradnia Leczenia Bólu - Gdańsk

SZANOWNI PACJENCI !

 

W PORADNI LECZENIA BÓLU

leczymy bóle pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego, w tym:

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 

NASI SPECJALIŚCI: PRZYJMUJĄ:

lek. med.

Beata Ejsmont - Mielczarek

wtorek  g. 15 - 18

czwartek  g. 09 - 13

lek. med.

Andrzej Gryncewicz

    poniedziałek  g. 14 - 18

środa  g. 14 - 18

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 

ŚWIADCZENIA ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

Osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ mogą skorzystać z usług odpłatnych.

 

Koszt:

konsultacja:      200 zł
konsultacja + zabieg        250 zł