Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’Przychodnia Słonimskiego B. Domosławska i Wsp. Sp. j.’’ z siedzibą w Gdańsku 80-280, ul. Słonimskiego 1/63, Przedstawicielem jest Mateusz Domosławski e-mail: przychodnia@slonimskiego.pl telefon : 732 670 881

 

2) Placówka nie posiada inspektora danych osobowych gdyż nie przetwarza danych wrażliwych na dużą skalę.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na

podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

 

4) odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

-20 lat dokumentacja medyczna,

-5 lat skierowania oraz zlecenia,

-22 lat dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

 

10) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.