Obowiązek noszenia maseczek został przedłużony

 

 

SZANOWNI PACJENCI !


 

Przypominamy że zasłanianie ust i nosa przed wejściem do przychodni jest obowiązkowe i zostało przedłużone do końca kwietnia 2023 roku.

 

Zachęcamy również do korzystania z konsultacji telefonicznych. Lekarz rodzinny podczas rozmowy może wystawić:

  • e-recepte
  • e-zwolnienie


Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego !