TERMOTERAPIA

Łagodny rozrost gruczołu prostaty (BPH) jest problemem występującym powszechnie, zalicza się go do najczęstszych chorób mężczyzn po 40 roku życia. Według statystyk dotyka ponad połowę mężczyzn, którzy ukończyli 50 lat i ponad 75% po 80–tym roku życia. W związku z częstością występowania rozrostu gruczołu prostaty naukowcy od dawna szukają sposobów na ograniczenie dolegliwości i zwiększenie komfortu życia pacjenta. 

 

Jednym z takich sposobów jest kontrolowane podniesienie temperatury gruczolaka przy pomocy fal mikrofalowych i doprowadzenie do jego częściowej martwicy. Powoduje to zmniejszenie nacisku na cewkę moczową, a przez to redukcję objawów LUTS. Zabieg rozpoczyna się znieczuleniem miejscowym. Następnie w cewce moczowej pacjenta umieszczany jest najpierw cewnik, a następnie aplikator z anteną. Po dopasowaniu jego położenia do wielkości prostaty następuje emisja mikrofal. Sam zabieg jest bezbolesny, trwa 60 minut, nad jego przebiegiem czuwa lekarz. Po jego zakończeniu następuje usunięcie katetera, krótka obserwacja, po czym pacjent może zostać wypisany do domu. Znaczna większość chorych jest usatysfakcjonowana z efektów leczenia. 

 

Thermaspec 1000

Thermaspec 1000 firmy Medispec jest systemem mikrofalowym przeznaczonym do przeprowadzania zabiegów termoterapeutycznych gruczołu krokowego pacjentów cierpiących na łagodny rozrost stercza (BPH).

Thermaspec 1000 wytwarza energię cieplną w sposób bezpieczny i efektywny. Zasięg działania wytworzonej energii jest ograniczony, dzięki temu leczone są tkanki chore bez jednoczesnego uszkadzania tkanek zdrowych. Jako terapię alternatywną, zabiegi aparatem Thermaspec 1000 można porównywać ze znanymi procedurami chirurgicznymi jak i terapiami farmakologicznymi. 
 


Najczęściej stosowane leczenie chirurgiczne - Transuretheral Resection of Prostate (TURP) - jest zabiegiem inwazyjnym i kosztownym, dodatkowo niesie ze sobą większe ryzyko powikłań. Efekty przezcewkowej terapii mikrofalowej Transurethral Microwave Thermotherapy of the Prostate (TUMT) uzyskane przy stosowaniu Thermaspec 1000 są znacznie lepsze niż uzyskane przy terapii lekami. Dodatkowo unika się także znanych efektów ubocznych i kosztów długotrwałego stosowania leków.